eo mini pro 2 ขนาด 7.2 kW (พร้อมติดตั้ง)

สามารถจัดส่งสินค้าได้ ภายใน 15 วัน

EV Charger eo mini pro 2 ขนาด 7.2 kW (พร้อมติดตั้ง)

  • สมาร์ท ชาร์จเจอร์ สามารถใช้กับแอป EO Smart Home App
  • แอปพลิเคชั่น ใช้คำสั่ง Start / Stop / Schedule การชาร์จได้
  • สามารถดูประวัติการชาร์จ และคำนวณค่าไฟได้
  • สามารถใช้ร่วมกับ Solar panels ในการดึงไฟจากแผงโซล่าเซลล์เพื่อชาร์จได้
  • ใช้ได้กับรถยนต์ไฟฟ้าฟ้ทุกแบรนด์

สินค้าที่เข้าชมแล้ว