IRRS-02-0007

FLUKE - Battery Analyzers BT510

130,000.00 ฿

สามารถจัดส่งสินค้าได้ ภายใน 15 วัน

เครื่องวิเคราะห์ / ทดสอบแบตเตอร์รี่

ซอฟต์แวร์จัดการแบตเตอรี่ Fluke ทำให ้คุณสามารถนำเข้า ข้อมูลจากเครื่องมือวิเคราะห์แบตเตอรี่ไปยังคอมพิวเตอร์ได ้ อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ข ้อมูลการวัดและข ้อมูลโปรไฟล์ ของแบตเตอรี่จะถูกจัดเก็บด ้วยซอฟต์แวร์การจัดการ และ สามารถใชเปรียบเทียบผลลัพธ์และวิเคราะห์แนวโน้มได้ ข้อมูลการวัด โปรไฟล์แบตเตอรี่ และข้อมูลการวิเคราะห์ ทั้งหมดจะสามารถใชในการสร้างรายงานได้โดยง่าย
• ดูค่าที่บันทึกไว ้ได้อย่างรวดเร็ว
• การจัดการโปรไฟล์
• ฮสโตแกรมของอนุกรมแบตเตอรี่พร้อมเกณฑ์ที่ผู้ใชปลายทางกำหนด
• ข้อมูลแนวโน้มประวัติของแบตเตอรี่
• แรงดันไฟฟ้าดิสชาร์จหลายรอบ
• การสร้างรายงานอย่างรวดเร็ว
• อัปเกรดเฟิร์มแวร์ของเครื่องมือวิเคราะห์แบตเตอรี่ Fluke

สินค้าที่เข้าชมแล้ว