IRRS-01-0038

Primus - Analog Thermostat cma-001

สามารถจัดส่งสินค้าได้ ภายใน 15 วัน

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ไฟฟ้า แบบ Analog

คุณสมบัติ

• CMA-001/CMA-001-E เป็นอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ไฟฟ้า แบบ Analog
• ทำหน้าที่สั่ง ON/OFF พัดลมเพื่อระบายความร้อนในตู้ไฟฟ้าหรือตู้ คอนโทรลในกรณีอุณหภูมิที่วัดได้สูงกว่าค่า Setpoint CMA-001/ CMA-001- E จะสั่งให้พัดลม ON เพื่อระบายความร้อนทำให้ประหยัด ไฟฟ้าและยืดอายุการใช้งานของพัดลม
• มี 2 แบบ คือรุ่นที่มีหัววัดอุณหภูมิภายในตัว (CMA-001) และรุ่นที่มี หัววัดอุณหภูมิต่อไปยังภายนอก (CMA-001-E)
• สะดวกในการใช้งาน ติดตั้งง่ายกับ DIN RIAL
• มี Hysteresis 1-5 ํC เพื่อปรับระยะห่างระหว่างการเปิดและปิดพัดลม

สินค้าที่เข้าชมแล้ว